OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Nguyễn Thanh Hà's Profile

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

02/04/1998

Số câu hỏi 2141
Số câu trả lời 1348
Điểm 1677
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Khu vực nào hạn hán kéo dài nhất nước ta Cách đây 7 năm

  vùng ven biển cực Nam Trung Bộ.

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 7 năm

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (332)

 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
OFF