ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT

Nguyễn Thanh Hà's Profile

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

02/04/1998

Số câu hỏi 1966
Số câu trả lời 1098
Điểm 1427
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Khu vực nào hạn hán kéo dài nhất nước ta Cách đây 15 năm

  vùng ven biển cực Nam Trung Bộ.

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 15 năm

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (1077)

 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
OFF