RANDOM
AMBIENT

Nguyễn Thanh Hà's Profile

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

01/01/1970

Số câu hỏi 1290
Số câu trả lời 389
Điểm 717
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Khu vực nào hạn hán kéo dài nhất nước ta Cách đây 4 năm

  vùng ven biển cực Nam Trung Bộ.

 • Nguyễn Thanh Hà đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 4 năm

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (367)

 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 giờ
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 giờ
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 giờ
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 giờ
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 giờ
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 giờ
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 giờ
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 giờ
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
 • Nguyễn Thanh Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày