YOMEDIA
06AMBIENT

Nguyễn Trà Giang's Profile

Nguyễn Trà Giang

Nguyễn Trà Giang

12/01/1998

Số câu hỏi 1894
Số câu trả lời 860
Điểm 1194
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (850)

  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 13 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm