YOMEDIA
AMBIENT

Nguyễn Trà Giang's Profile

Nguyễn Trà Giang

Nguyễn Trà Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 1671
Số câu trả lời 645
Điểm 979
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (635)

  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày