ADMICRO
AMBIENT

Nguyễn Trà Giang's Profile

Nguyễn Trà Giang

Nguyễn Trà Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 1238
Số câu trả lời 262
Điểm 605
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (250)

  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 25 phút
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 29 phút
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 giờ