RANDOM
AMBIENT

Nguyễn Minh Hải's Profile

Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

01/01/1970

Số câu hỏi 1292
Số câu trả lời 364
Điểm 580
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (349)

  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 13 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 15 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày