OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT

Nguyễn Minh Minh's Profile

Nguyễn Minh Minh

Nguyễn Minh Minh

17/04/1998

Số câu hỏi 2070
Số câu trả lời 1313
Điểm 1641
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (295)

  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
OFF