YOMEDIA
05AMBIENT

Lê Tường Vy's Profile

Lê Tường Vy

Lê Tường Vy

03/04/2000

Số câu hỏi 1674
Số câu trả lời 910
Điểm 1229
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: di truyền người Cách đây 14 năm

  Bạn Vũ Thị Kim Lan giải đúng rồi

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: bài tập adn Cách đây 14 năm

  đề thật ngắn gọn, súc tích, quá khó không ai làm được surprise

Điểm thưởng gần đây (899)

 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 13 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm