OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Lê Tường Vy's Profile

Lê Tường Vy

Lê Tường Vy

03/04/2000

Số câu hỏi 2061
Số câu trả lời 1284
Điểm 1574
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: di truyền người Cách đây 7 năm

  Bạn Vũ Thị Kim Lan giải đúng rồi

 • Lê Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: bài tập adn Cách đây 7 năm

  đề thật ngắn gọn, súc tích, quá khó không ai làm được surprise

Điểm thưởng gần đây (282)

 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Tường Vy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Tường Vy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Tường Vy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
OFF