OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

bach hao's Profile

bach hao

bach hao

16/04/1992

Số câu hỏi 2620
Số câu trả lời 1827
Điểm 3841
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (298)

  • bach hao: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • bach hao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • bach hao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bach hao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bach hao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bach hao: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • bach hao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • bach hao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • bach hao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • bach hao: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
OFF