ADMICRO
06AMBIENT

Nguyễn Quang Minh Tú's Profile

Nguyễn Quang Minh Tú

Nguyễn Quang Minh Tú

03/05/1999

Số câu hỏi 1769
Số câu trả lời 910
Điểm 1305
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (899)

  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 năm