ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT

Thanh Truc's Profile

Thanh Truc

Thanh Truc

18/08/1998

Số câu hỏi 2235
Số câu trả lời 1219
Điểm 1506
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (240)

  • Thanh Truc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Thanh Truc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Thanh Truc: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Thanh Truc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thanh Truc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thanh Truc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thanh Truc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thanh Truc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thanh Truc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thanh Truc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
OFF
ON