ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  • A. 
   Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh    
  • B. 
   Trật tự Véc xai – Oa sin tơn thiết lập
  • C. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc   
  • D. 
   Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thành công

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200034

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF