OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu vì:

  • A. 
   cần tập trung vào cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc
  • B. 
   hợp tác chính trị - quân sự trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế
  • C. 
   muốn tiến tới giải thể tất cả các tổ chức quân sự trên thế giới
  • D. 
   muốn tạo môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200033

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON