ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nền kinh tế Mỹ, Nhật, Tây Âu bị suy thoái từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX?

  • A. 
   Các nước đồng minh không có khả năng trả nợ cho Mĩ
  • B. 
   Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới
  • C. 
   Sự vươn lên của các nền kinh tế mới nổi 
  • D. 
   Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh giành thắng lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200035

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF