ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX là:

  • A. 
   chống phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày
  • B. 
   chống Pháp và phong kiến, giành quyền tự trị
  • C. 
   xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
  • D. 
   chống Pháp và tay sai, giành độc lập dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200018

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF