ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:

  • A. 
   là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới
  • B. 
   góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và giải quyết các vấn đề mang tính quốc tế
  • C. 
   là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế
  • D. 
   thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200011

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF