OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tham vọng thiết lập “Trật tự thế giới đơn cực” của Mĩ thời kì sau chién tranh lạnh dựa trên cơ sở chủ yếu nào?

  • A. 
   Tình hình thế giới thuận lợi, các nước đồng minh của Mĩ ủng hộ
  • B. 
   Các nước thế giới thứ ba ủng hộ Mĩ, dựa vào Mĩ để phát triển
  • C. 
   Mĩ là nước đứng đầu thế giới về kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật
  • D. 
   Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ, Mĩ không còn đối thủ lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200013

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON