ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước (Liên Xô) và bước đầu trở thành hệ thống thế giới:

  • A. 
   Sự ra đời nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên
  • B. 
   Sự ra đời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • C. 
   Sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
  • D. 
   Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200002

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON