OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ và phát triển của phong trào cách mạng 1930 - 1931?

  • A. 
   Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933
  • B. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng
  • C. 
   Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau cuộc khới nghĩa Yên Bái 
  • D. 
   Địa chủ phong kiến câu kết với Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200020

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON