ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  • A. 
   Đã giành được độc lập
  • B. 
   Là thành viên của tổ chức ASEAN
  • C. 
   Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế, tài chính thế giới
  • D. 
   Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200014

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON