OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:

  • A. 
   không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc và giai cấp
  • B. 
   lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính Đảng
  • C. 
   hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt
  • D. 
   diễn ra trên quy mô rộng lớn chưa từng thấy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200026

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON