OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã

  • A. 
   bắt đầu nhận ra khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ
  • B. 
   đáp ứng đúng nguyện vọng số một của giai cấp nông dân Việt Nam
  • C. 
   tập trung giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam
  • D. 
   thực hiện đúng chủ trương của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200031

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON