ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các sự kiện:

  1. Việt Nam và Mĩ bình thường quan hệ;

  2. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc;

  3. Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

  Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

  • A. 
   2, 1, 3  
  • B. 
   3, 2, 1. 
  • C. 
   1, 2, 3.
  • D. 
   1, 3, 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200025

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON