ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng đều là:

  • A. 
   các tổ chức yêu nước cách mạng
  • B. 
   các tổ chức yêu nước theo khuynh hướng tư sản
  • C. 
   các tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản
  • D. 
   tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200017

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF