ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm nổi bật của nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là sự kết hợp:

  • A. 
   lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang
  • B. 
   ba thứ quân trong lực lượng vũ trang
  • C. 
   khởi nghĩa từng phần với chiến tranh cách mạng
  • D. 
   khởi nghĩa và tiến công quân sự ở khắp nơi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200012

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF