OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. 
   Kết hợp hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với bí mật, bất hợp pháp
  • B. 
   Giai cấp công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ
  • C. 
   Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương cụ thể cho hoàn cảnh mới
  • D. 
   Là cuộc diễn tập cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200008

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON