OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 5-1941 có gì khác so với Hội nghị tháng 11-1939?

  • A. 
   Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc cho toàn Đông Dương
  • B. 
   Vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số 1 của cách mạng
  • C. 
   Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
  • D. 
   Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200023

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON