ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với cách mạng tháng Mười Nga, lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) có điểm gì khác biệt?

  • A. 
   Giai cấp công nhân là lực lượng nắm vai trò lãnh đạo
  • B. 
   Giai cấp công nhân và nông dân là động lực chính của cách mạng
  • C. 
   Xác định giai cấp tư sản, tiểu tư sản là đối tượng của cách mạng
  • D. 
   Tư sản, tiểu tư sản, trung tiểu địa chủ cũng là lực lượng tham gia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200028

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF