OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

  • A. 
   Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia
  • B. 
   Hợp tác mạnh trên các lĩnh vực: chính trị, văn hóa, xã hội
  • C. 
   Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở duy trì hòa bình, an ninh thế giới
  • D. 
   Quá trình tăng lên mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200021

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON