OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 135 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 135 sách GK Toán GT lớp 12

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 - 5i) + (2 + 4i).

b) (-2 - 3i) + (-1 - 7i).

c) (4 + 3i) - (5 - 7i).                      

d) (2 - 3i) - ( 5 - 41).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương pháp:

Công thức cộng, trừ hai số phức:

Cho hai số phức \({z_1} = a + bi,\,\,{z_2} = c + di\,(a,b,c,d \in \mathbb{R}),\) ta có:

 • \(z_1+z_2=(a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i\)
 • \(z_1-z_2=(a + bi) - ( c + di) = (a - c) + (b - d)i\)

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d bài 1 như sau:

Câu a:

 (3 - 5i) + (2 + 4i) = (3 + 2) + (-5i + 4i) = (3 + 2) + (-5 + 4)i = 5 - i.

Câu b:

 (-2 - 3i) + (-1 - 7i) = (-2 - 1) + (-3i - 7i) = (-2 - 1) + (-3 - 7)i = -3 - 10i.

Câu c:

 (4 + 3i) - (5 - 7i) = (4 - 5) + (3i + 7i) = (4 - 5) + (3 + 7)i =-1 + 10i.

Câu d: 

(2 - 3i) - ( 5 - 4i) = (2 - 5) + (-3i + 4i) = (2 - 5) + (-3 + 4)i =-3 + i.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 135 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Van Dung

  A. \({z_1}\overline {{z_2}}  + \overline {{z_1}} {z_2} \in \mathbb{R}\)

  B. \({z_1}{z_2} + \overline {{z_1}} \overline {{z_2}}  \in \mathbb{R}\)

  C. \({z_1}\overline {{z_2}} \overline {{z_1}} {z_2} \in \mathbb{R}\)

  D. \({z_1}{z_2} - \overline {{z_1}} \overline {{z_2}}  \in \mathbb{R}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  A. \(n\) là một số chẵn       

  B. \(n\) là một số lẻ

  C. \(n = 4k + 2\)               

  D. \(n = 4k + 3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Tuyet Anh

  Cho hai số phức \({z_1} = 2\; + 5i;{z_2} = 3 - 4i\). Xác định phần thực và phần ảo của số phức \({z_1}.{z_2}\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huy Hạnh

  Cho hai số phức \({z_1} = 1\; + 2i;{z_2} = 2 - 3i\). Xác định phần thực và phần ảo của số phức \({z_1} - 2{z_2}\) .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Choco Choco

  Hãy tính giá trị của biểu thức  \(P = {(1 + i\sqrt 3 )^2} + {(1 - i\sqrt 3 )^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON