OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4.11 trang 202 SBT Toán 12

Giải bài 4.11 tr 202 SBT Toán 12

Tính

a) \({{{\left( {1 + i} \right)}^{2006}}}\)

b) \({{{\left( {1 - i} \right)}^{2006}}}\)

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 

\(\begin{array}{l}
{(1 + i)^{2006}} = {[{(1 + i)^2}]^{1003}} = {(1 + 2i - 1)^{1003}}\\
 = {(2i)^{1003}} = {2^{1003}}.{({i^2})^{501}}.i =  - {2^{1003}}i
\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
{(1 - i)^{2006}} = {[{(1 - i)^2}]^{1003}} = {(1 - 2i - 1)^{1003}}\\
 = {( - 2i)^{1003}} =  - {2^{1003}}.{({i^2})^{501}}.i = {2^{1003}}i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.11 trang 202 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Trần Bảo Việt

  Tính \(α + β, α - β\), biết: \(α = 3, β = 2i\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Thực hiện phép tính: \((2 - 3i) - ( 5 - 4i)\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Nguyễn Hoài Thương

  Thực hiện phép tính: \((4 + 3i) - (5 - 7i)\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Thực hiện phép tính: \((-2 - 3i) + (-1 - 7i)\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Hoa Lan

  Thực hiện phép tính: \((3 - 5i) + (2 + 4i)\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF