OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4.14 trang 202 SBT Toán 12

Giải bài 4.14 tr 202 SBT Toán 12

Tính giá trị biểu thức \(P = {\left( {1 + i\sqrt 3 } \right)^2} + {\left( {1 - i\sqrt 3 } \right)^2}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
P = {(1 + i\sqrt 3 )^2} + {(1 - i\sqrt 3 )^2}\\
 = 1 - 3 + 2i\sqrt 3  + (1 - 3 - 2i\sqrt 3 ) =  - 4
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.14 trang 202 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • A La

  A. 6 – 6i    

  B. 12   

  C. – 5i    

  D. 12 – 5i.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Van

  A. 2 + 7i   

  B. 2 – i   

  C. 7i   

  D. – 7i.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Bo bo

  A. 2 + 5i   

  B. 2 – 5i   

  C. 1 + 5i   

  D. 1 – 5i.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  A. 32 và 8i   

  B.32 và 8    

  C. 18 và -14   

  D. 32 và -8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  hà trang

  A. z1 + z2 = 3 + i    

  B. z1 - z2 = 1 + 5i

  C. z1.z2 = 8 - i    

  D.z1. z2 = 8 + i

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF