YOMEDIA
11AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 12 Bài 2 Cộng, trừ và nhân số phức

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 12 Bài 2 về Cộng, trừ và nhân số phức online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Hiệu của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số thuần ảo
  • B. Tích của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số ảo
  • C. Điểm \(M\left( {a,b} \right)\) trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức \(z = a + bi\)
  • D. Môđun của số phức \(z = a + bi\) là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}}\)
  • A. m=1
  • B. m=2
  • C. m=-2
  • D.  \(m = \pm 1\)
 •  

   

   
   
 • Câu 3:

  Cho số phức z, biết \(z - \left( {2 + 3i} \right)\bar z = 1 - 9i\). Tìm phần ảo của số phức z.

  • A. -1
  • B. -2
  • C. 1
  • D. 2
  • A. \(\left| \omega \right| = 4\)
  • B.  \(\left| \omega \right| = 2\sqrt 2\)
  • C.  \(\left| \omega \right| = \sqrt {10}\)
  • D.  \(\left| \omega \right| = 2\)
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Tìm số phức z thỏa mãn \(z + z.\overline z = \frac{i}{2}\).

  • A.  \(z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\)
  • B.  \(z = - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\)
  • C.  \(z= \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\)
  • D.  \(z = - \frac{1}{2}i\)
 • Câu 6:

  Phần thực và phần ảo của số phức z = (3 + 4i)(4 - 3i) + (2 - i)(3 + 2i) là

  • A. 32 và 8i 
  • B. 32 và 8    
  • C. 18 và -14
  • D.  32 và -8
 • Câu 7:

  Cho hai số phức z= - 3 + 4i, z2 = 4 - 3i . Môđun của số phức z = z1 + z2 + z1. z2 là

  • A. 27
  • B. \(\sqrt {27} \)
  • C. \(\sqrt {677} \)
  • D. 677
  • A. 1
  • B. \(\sqrt {13} \)
  • C. 5
  • D. 13
 • Câu 9:

  Số phức z = (1 - i)3 bằng

  • A. 1+i
  • B. -2-2i
  • C. -2+2i
  • D. 4+4i
  • A. -2
  • B. 2
  • C. -2i
  • D. 2i
YOMEDIA