ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4.17 trang 202 SBT Toán 12

Giải bài 4.17 tr 202 SBT Toán 12

Cho  n, k ∈ N , biết  in = −1 . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A.  là một số chẵn
B.  là một số lẻ
C. 
D. 

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\({i^n} = {\left( {{i^2}} \right)^{\frac{n}{2}}} =  - 1 \Rightarrow \frac{n}{2} = 2k + 1 \Rightarrow n = 4k + 2\)
Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.17 trang 202 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF