OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4.16 trang 202 SBT Toán 12

Giải bài 4.16 tr 202 SBT Toán 12

Cho\(z \in C\). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \({z + \bar z \in R}\)

B. \({z.\bar z \in R}\)

C. \({z - \bar z \in R}\)

D. \({{z^2} + {{\left( {\bar z} \right)}^2} \in R}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

A. \(z + \bar z = 2a \in R\). A đúng
B. \(z.\bar z = \left( {a + bi} \right)\left( {a - bi} \right) = {a^2} + {b^2} \in R\). B đúng
C. \(z - \bar z = \left( {a + bi} \right) - \left( {a - bi} \right) = 2bi \in C\). C sai
D. \({z^2} + {\left( {\bar z} \right)^2} = {\left( {a + bi} \right)^2} + {\left( {a - bi} \right)^2} = 2\left( {{a^2} - {b^2}} \right) \in R\). D  đúng

Chọn C

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.16 trang 202 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • tủn Dương

  a. 5^36 và 11^24

   

  b. 3^2 và 2^3n (n thuộc k)

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 • thu phương

  cho số phức z thỏa mãn (1+i)z+\(\overline{z}\)=i . tìm mô- đun của số phức w= 1+i+z

  tìm mô đum của số phức z biết z^2 (1-i) +2(\(\overline{z}\))^2 (1+i) = 21-i

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Trịnh Lan Trinh

  (3-5i)+ (2+4i)

  (-2-3i)+(-1-7i)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan
  Bài 4.17 (Sách bài tập trang 206)

  a) Cho hai số phức :

                     \(z_1=1+2i;z_2=2-3i\)

  xác định phần thực và phần ảo của số phức \(z_1-2z_2\)

  b) Cho hai số phức :

                     \(z_1=2+5i;z_2=3-4i\)

  xác định phần thực và phần ảo của số phức \(z_1.z_2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  thu trang
  Bài 4.14 (Sách bài tập trang 206)

  Cho \(z=a+bi\). Chứng minh rằng :

  a) \(z^2+\left(\overline{z}\right)^2=2\left(a^2-b^2\right)\)

  b) \(z^2-\left(\overline{z}\right)^2=4abi\)

  c) \(z^2\left(\overline{z}\right)^2=\left(a^2+b^2\right)^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON