YOMEDIA
AMBIENT

Đặng Ngọc Trâm's Profile

Đặng Ngọc Trâm

Đặng Ngọc Trâm

01/01/1970

Số câu hỏi 1798
Số câu trả lời 856
Điểm 1196
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (835)

  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày