OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 136 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 136 sách GK Toán GT lớp 12

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 - 2i)(2 - 3i);                   b) (-1 + i)(3 + 7i);

c) 5(4 + 3i)                            d) (-2 - 5i).4i 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phương pháp:

Công thức nhân hai số phức:

Cho hai số phức \({z_1} = a + bi,\,\,{z_2} = c + di\,(a,b,c,d \in \mathbb{R}),\) ta có:

\(z_1.z_2=(a + bi)( c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i\)

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d bài 4 như sau:

Câu a:

(3 - 2i)(2 - 3i) = 6 + 6i2 -9i - 4i = (6 - 6) + (-9 -4)i = -13i.

Câu b:

(-1 + i)(3 + 7i) = -3 + 7i2 -7i + 3i =(-3 - 7) + (-7 + 3)i = -10 -4i.

Câu c:

5(4 + 3i) = 20 + 15i.

Câu d:

(-2 - 5i).4i = -8i - 20i2 = -8i -20(-1) = 20 - 8i.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 136 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tran Chau

  Tính: \({\left( {1 - i} \right)^{2006}}\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Tính: \({\left( {1\; + {\rm{ }}i} \right)^{2006}}\)    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Kim Ngan

  Tính lũy thừa sau: \({(\sqrt 2  - i\sqrt 3 )^2}\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Tính lũy thừa sau: \({\left[ {\left( {4\; + {\rm{ }}5i} \right) - \left( {4\; + 3i} \right)} \right]^5}\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  A La

  Tính lũy thừa sau: \({\left( {2\; + 3i} \right)^3}\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON