OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 136 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 136 sách GK Toán GT lớp 12

Tính \(\small \alpha + \beta , \alpha - \beta\), biết:

a)  \(\small \alpha = 3, \beta = 2 i\)                        b) \(\small \alpha = 1- 2i, \beta = 6i\)

c) \(\small \alpha = 5i, \beta = -7i\)                     d) \(\small \alpha = 15, \beta = 4 - 2i\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phương pháp:

Công thức cộng, trừ hai số phức:

Cho hai số phức \({z_1} = a + bi,\,\,{z_2} = c + di\,(a,b,c,d \in \mathbb{R}),\) ta có:

 • \(z_1+z_2=(a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i\)
 • \(z_1-z_2=(a + bi) - ( c + di) = (a - c) + (b - d)i\)

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d bài 2 như sau:

Câu a:

 α + β = 3 + 2i;             α - β = 3 - 2i.                                     

Câu b:

 α + β = 1 + 4i;             α - β = 1 - 8i.

Câu c:

 α + β = -2i;                 α - β = 12i.    

Câu d:

 α + β = 19 - 2i;             α - β = 11 + 2i.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 136 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Phân tích thành nhân tử trên tập số phức:  \({u^4} - {v^4}\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Son

  Phân tích thành nhân tử trên tập số phức: \({u^2} + {v^2}\)    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Bảo Lộc

  Cho \(z = a + bi\). Chứng minh rằng: \({z^2}{\left( {\overline z } \right)^2} = {\left( {{a^2} + {b^2}} \right)^2}\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Cho \(z = a + bi\). Chứng minh rằng: \({z^2} - {\left( {\overline z } \right)^2} = 4abi\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Tra xanh

  Cho \(z = a + bi\). Chứng minh rằng: \({z^2} + {\left( {\overline z } \right)^2} = 2({a^2} - {b^2})\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON