ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 17 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm các giá trị của x để cosx =  .

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

* Vẽ đồ thị hàm số y = cosx và đường thẳng \(y=\frac{1}{2}\) trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy.

Đồ thị bài tập 5 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11

* Để \(cosx=\frac{1}{2}\) thì đường thẳng \(y=\frac{1}{2}\) cắt đồ thị y = cosx. Dựa vào đồ thị suy ra \(cosx=\frac{1}{2}\) khi \(x\in \left \{ ....;-\frac{7\pi }{3};-\frac{\pi }{3};\frac{\pi }{3};\frac{7\pi }{3};...\right \}\) hay \(x=\pm \frac{\pi }{3}+k2 \pi (k\in \mathbb{Z})\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF