RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 6 trang 15 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 15 SGK Toán 11 NC

Cho hàm số y = f(x) = 2sin2x

a. Chứng minh rằng với số nguyên kk tùy ý, luôn có f(x+kπ) = f(x) với mọi x.

b. Lập bảng biến thiên của hàm số y = 2sin2x trên đoạn 

c. Vẽ đồ thị của hàm số y = 2sin2x

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có f(x+kπ) = 2sin2(x+kπ) = 2sin(2x+k2π) = 2sin2x = f(x), ∀x∈R

b) Bảng biến thiên

c) Đồ thị

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 15 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • Cam Ngan

  tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y= \(\sin x\) + \(\sqrt{2-sin^2x}\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Truc Ly

  tìm GTLN,GTNN của hàm số \(y=1-2cosx-2\left(sinx\right)^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai
  Bài 4 (Sách bài tập trang 37)

  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số :

  a) \(y=3-4\sin x\)

  b) \(y=2-\sqrt{\cos x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh
  Bài 3 (Sách bài tập trang 36)

  Chia các đoạn sau thành hai đoạn, trên một đoạn hàm số \(y=\sin x\) tăng, còn trên đoạn kia hàm số đó giảm :

  a) \(\left[\dfrac{\pi}{2};2\pi\right]\)

  b) \(\left[-\pi;0\right]\)

  c) \(\left[-2\pi;-\pi\right]\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala
  Bài 1.5 (SBT trang 13)

  Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số :

  a) \(y=\dfrac{\cos2x}{x}\)

  b) \(y=x-\sin x\)

  c) \(y=\sqrt{1-\cos x}\)

  d) \(y=1+\cos x\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-2x\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA