RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4 trang 14 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 14 SGK Toán 11 NC

Cho các hàm số f(x) = sinx, g(x) = cosx, h(x) = tanx và các khoảng

\(\begin{array}{l}
{J_1} = \left( {\pi ;\frac{{3\pi }}{2}} \right),{J_2} = \left( { - \frac{\pi }{4};\frac{\pi }{4}} \right),\\
{J_3} = \left( {\frac{{31\pi }}{4};\frac{{33\pi }}{4}} \right),{J_4} = \left( { - \frac{{452\pi }}{3};\frac{{601\pi }}{4}} \right)
\end{array}\)

Hỏi hàm số nào trong ba hàm số trên đồng biến trên khoảng J1 ? Trên khoảng J2 ? Trên khoảng J3 ? Trên khoảng J4 ? (Trả lời bằng cách lập bảng).

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

\({J_3} = \left( {8\pi  - \frac{\pi }{4};\)

\(8\pi  + \frac{\pi }{4}} \right),{J_4} = \left( { - 150\pi  - \frac{{2\pi }}{3}; - 105\pi  - \frac{\pi }{4}} \right)\)

Ta có bảng sau, trong đó dấu "+" có nghĩa "đồng biến", dấu "0" có nghĩa "không đồng biến" :

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 14 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA