YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 9 trang 17 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 17 SGK Toán 11 NC

Cho hàm số y = f(x) = Asin(ωx+∝) (A, ωvà ∝ là những hằng số; A và ω khác 0). Chứng minh rằng với mỗi số nguyên k), ta có f(x+k.2πω) = f(x) với mọi x.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Với k ∈ Z ta có:

\(\begin{array}{l}
f\left( {x + k.\frac{{2\pi }}{\omega }} \right) = A\sin \left[ {\omega \left( {x + k\frac{{2\pi }}{\omega }} \right) + \alpha } \right]\\
 = A\sin \left( {\omega x + \alpha  + k2\pi } \right) = A\sin \left( {\omega x + \alpha } \right) = f\left( x \right)
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 17 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA