RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm GTLN và GTNN của sin^6 4x+cos^6 4x+2

Tìm GTLN và GTNN của cấc hàm số sau

a, \(\sin^64x+\cos^64x+2\)

b, \(\sin^63x-\cos^63x\)

  bởi Mai Thuy 26/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) sin6(4x) + cos6(4x) + 2

  = (sin2(4x) + cos2(4x))(sin4(4x) + cos4(4x) - sin2(4x)cos2(4x)) + 2

  = 1.((sin2(4x) + cos2(4x))2 - 3sin2(4x)cos2(4x)) + 2

  = - 3sin2(4x)cos2(4x) + 3

  = -\(\dfrac{3}{4}\).(4sin2(4x)cos2(4x) + 3

  = -\(\dfrac{3}{4}\).sin2(8x) + 3

  vì -1 ≤ sin(8x) ≤ 1 nên 0 ≤ sin2(8x) ≤ 1.

  => min = 3 khi sin(8x) = 0

  max = \(\dfrac{9}{4}\) khi sin(8x) = 1

    bởi Khahao99999 Hao 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA