ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT

Lê Trung Phuong's Profile

Lê Trung Phuong

Lê Trung Phuong

10/08/1998

Số câu hỏi 2098
Số câu trả lời 1211
Điểm 1597
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (14)

 • Lê Trung Phuong đã trả lời trong câu hỏi: giải thích Cách đây 17 năm

  Đáp án D

 • Lê Trung Phuong đã trả lời trong câu hỏi: giải thích Cách đây 17 năm

  Đáp án D

 • Lê Trung Phuong đã trả lời trong câu hỏi: Cách đây 17 năm
 • Lê Trung Phuong đã trả lời trong câu hỏi: Cách đây 17 năm
 • Lê Trung Phuong đã trả lời trong câu hỏi: giải thích Cách đây 17 năm

  Đáp án D

 • Lê Trung Phuong đã trả lời trong câu hỏi: giải thích Cách đây 17 năm

  Đáp án D

 • Lê Trung Phuong đã trả lời trong câu hỏi: Bài tập chia thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn Cách đây 23 năm

  ở câu 56 ko có gì nhầm lẫn đâu bạn ạ. Đại từ "They" là để thay thế cho danh từ ngôi thứ 3 số nhiều ko cứ là chỉ người. Mình dịch là chúng nó hoặc chúng chứ ko ai dịch là họ. Tùy vào ngữ cảnh để dịch. 

  Ví dụ: There are a lot of animals in his house. They are dogs, cats, chickens.....

 • Lê Trung Phuong đã đặt câu hỏi: Giúp e với anh chị ơi! Cách đây 23 năm

  1. They think that he has died a natural death.

  A, It is thought that he has died a natural death.       B, They thought that he died a natural death.

  C, He is thought to have died a natural death.        D, A & C are correct

  2. They say that John is the brightest student in class.

  A, They said that John is the brightest student in class.

  B, They said that John to be the brightest student in class.

  C, John is said to be the brightest student in class.

  D, It is said that John to be the brightest student in class.
  3. Does he realize that they are laughing at him?

  A. Is he realized that he is laughing at?          B. Is he realized that he is being laughed at?

  C. Does he realize that he is laughing at?       D. Does he realize that he is being laughed at?

  4.  The manager had me do several jobs.

  A. I was offers several jobs.               B. I am offered several jobs.

  C. Several jobs were offered to me.      D. the manager had several jobs done

  5. We found that they had cancelled the soccer match.

  A. We found that the soccer match had been cancelled.

  B. The soccer match had been cancelled.

  C. The soccer match was found that had been cancelled.

  D. The soccer match was found to have been cancelled by us.

  6. They saw him search the truck.

  A. He is seen searching the truck.                                           B. He is seen to search the truck.

  C. He was seen to search the truck                             D. He was being seen searching the truck.

  7.His parents made him do it.

  A. He was made do it.                                                            B. He was made to do it.

  C. He made his parents to do it                                              D. His parents were made do it.

  8. I get  him to cut my hair.

  A. My hair has already been cut now. B. I’ve got to have the barber cut my hair.

  C.I get my hair cut                              D. I’ve had my hair cut.

  9.People say that the American women are used to living independently means

  A. It is said that the American women are used to living independently.

  B.The American women are said to be used to living independently.

  C.The American women are said they be used to live independently.

  D.A & B are correct

  10.People think that he was born in a rich family.

  A. That is thought he was born in a rich family.         B. He was thought to be born in a rich family.

  C. That he was born in a rich family is thought.         D. He is thought to have been born in a rich family.

 • Lê Trung Phuong đã trả lời trong câu hỏi: dowload bài trắc nghiệm Cách đây 15 năm

  trắc nghiệm làm online thôi bạn à

 • Lê Trung Phuong đã đặt câu hỏi: Trạng từ và cách sử dụng Cách đây 16 năm

  Em chưa biết trạng từ được sử dụng như thế nào ạ? Ai đó giúp e, cảm ơn ạ!

Điểm thưởng gần đây (1210)

 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
 • Lê Trung Phuong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 năm
OFF