ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 14 SGK Toán 11 NC

Bài tập 1 trang 14 SGK Toán 11 NC

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau :

a. \(y = \sqrt {3 - \sin x} \);                                                                

b. \(y = \frac{{1 - \cos x}}{{\sin x}}\)

c. \(y = \sqrt {\frac{{1 - \sin x}}{{1 + \cos x}}} \)                                                             

d. \(y = \tan \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right)\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì −1 ≤ sinx ≤ 1 nên 3 – sinx > 0 với mọi x nên tập xác định của hàm số là: D = R

b) \(y = \frac{{1 - \cos x}}{{\sin x}}\) xác định khi và chỉ khi sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k ∈ Z

Vậy tập xác định D = R∖{kπ, k ∈ Z}

c) Vì 1–sinx ≥ 0 và 1+cosx ≥ 0nên hàm số xác định khi và chỉ khi cosx ≠ −1 ⇔ x ≠ π+k2π, k∈Z

Vậy tập xác định D = R∖{π+k2π, k∈Z}

d) \(y = \tan \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right)\) xác định

⇔ \(\cos \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right) \ne 0\) 

\( \Leftrightarrow 2x + \frac{\pi }{3} \ne \frac{\pi }{2} + k\pi  \Leftrightarrow \frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2},k \in Z\)

Vậy tập xác định \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 14 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Trang
  Giúp e câu 32 ạ - em cảm ơn

  Theo dõi (3) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Vĩ

  2cos2x - \sqrt{3} sin2x + \sqrt{2} 

  Theo dõi (1) 7 Trả lời
 • Phương Mai
  cosx.cos2x=1 sinx.sin2x
  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • Scarlets Maviss

  Cho hàm số y = f(x) = 2sin2x

  a) Chứng minh rằng với số nguyên k tùy ý, luôn có f(x + kπ) = f(x), ∀ x

  b) Lập bảng biến thiên của hàm số y = 2sin2x trên đoạn [-π/2; π/2]

  Theo dõi (2) 2 Trả lời
 • Đặng Vi

  y=3sin2x+cos22x

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
YOMEDIA