OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là 

  • A. 
   “Độc lập dân tộc” và “Cơm áo hòa bình”. 
  • B. 
   “Giải phóng dân tộc” và “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian”. 
  • C. 
   “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”. 
  • D. 
   “Tự do dân chủ” và “Ruộng đất dân cày”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mục tiêu đấu tranh thời kì 1930-1931 là chống đế quốc giành độc lập dân tộc và chống phong kiến giành ruộng đất cho nông dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278466

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON