OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) và Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế? 

  • A. 
   Đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu. 
  • B. 
   Đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. 
  • C. 
   Đặt nhân loại đứng trước nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới. 
  • D. 
   Khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước XHCN.

  Tổ chức Hiệp ước Vácsava là một liên minh chính trị - quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước XHCN ở châu Âu.

  => Sự ra đời của 2 khối này đánh dấu sự xác lập của cục diện 2 cực, 2 phe. Chiến | tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278460

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON