OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng nào? 

  • A. 
   Việt Nam Quốc dân đảng.
  • B. 
   Đông Dương Cộng sản đảng. 
  • C. 
   An Nam Cộng sản đảng.        
  • D. 
   Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 8/1929 những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam KHÓA thành lập ra An Nam Cộng sản đảng, lấy báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278462

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON