OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 - 1939? 

  • A. 
   Bí mật, bất hợp pháp. 
  • B. 
   Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vǜ trang. 
  • C. 
   Đấu tranh nghệ trường là chủ yếu. 
  • D. 
   Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp đấu tranh thời kì 1936 - 1939 là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278469

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON