OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử theo thứ tự thời gian quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước: 

  1. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI diễn ra trong cả nước.

  2. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  3. Quốc hội khóa VI họp khóa đầu tiên tại Hà Nội.

  4. Hội nghị hiệp thương chính trị tổ chức tại Sài Gòn.

  • A. 
   1, 3, 2, 4.     
  • B. 
   2, 3, 4, 1.  
  • C. 
   2, 4, 1, 3. 
  • D. 
   3, 4, 2, 1. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI diễn ra trong cả nước (4/1979)

  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước (9/1975).

  Quốc hội khóa VI họp khóa đầu tiên tại Hà Nội (7/1976).

  Hội nghị hiệp thương chính trị tổ chức tại Sài Gòn (11/1975).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278479

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON