OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào không thuộc giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến phương Đông?

  • A. 
   Hình thành quan hệ bóc lột giữa địa chủ với nông dân lƿnh canh. 
  • B. 
   Vua chuyên chế tăng thêm quyền lực, trở thành hoàng đế (hoặc đại vương). 
  • C. 
   Các vương quốc được thống nhất rộng hơn, chặt chẽ hơn. 
  • D. 
   Sự hình thành các lãnh địa với quyền lực to lớn của lãnh chúa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự hình thành các lãnh địa với quyền lực của lãnh chúa là biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở phương Tây.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278432

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON