OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại là gì? 

  • A. 
   Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất. 
  • B. 
   Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ. 
  • C. 
   Đưa loài người sang nền vĕn minh trí tuệ. 
  • D. 
   Sự giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại là thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

  Ý nghĩa then chốt quan trọng nhất của cách mạng công nghệ là đưa con người sang nền vĕn minh trí tuệ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278461

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON