OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị thất bại hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta? 

  • A. 
   Chiến dịch Việt Bắc thu - đông NĂM 1947. 
  • B. 
   Chiến dịch Biên giới thu - đông NĂM 1950. 
  • C. 
   Chiến cuộc đông - xuân 1953 - 1954. 
  • D. 
   Chiến dịch Điện Biên Phủ NĂM 1954 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SGK trang 134 - Chiến thắng Việt Bắc thu đông (1947) của ta đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài với ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278471

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON